אורן דנילוב - יועץ מס, שרותי מיסוי וחשבונאות
ניוזלטר

הירשמו כאן וקבלו למייל שלכם את כל החדשות

והעדכונים בנושאי מיסוי, חשבונאות, פרישה

הרישום בוצע בהצלחה

אורן דנילוב >עוסק פטור/מורשה > חוק פנסייה חובה לעצמאים >
פתח תפריט
פנסיה
פנסיה

חוק פנסייה חובה לעצמאים

 

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב 2017 נקבע שעצמאים יהיו חייבים להפקיד לקופת גמל לקצבה למטרת פנסייה חובה. מטרת החוק הוא לצמצם את ההבדל בין ציבור השכירים בישראל לציבור העצמאים בנושא החיסכון הפנסיוני לקצבה בהגיע לגיל הפרישה.


עד לחקיקת חוק פנסייה חובה לעצמאים, ציבור העצמאים לא היה זכאי לדמי אבטלה במקרה של סגירת העסק כמקובל עבור ציבור השכירים. לכן, על מנת לפצות על "עוולה" זו מאפשר החוק מעין "דמי אבטלה" במקרה של סגירת העסק, דבר שבמשך שנים רבות ציבור העצמאים לא היה זכאי לו כלל.

 


למה בכלל צריך פנסיה חובה לעצמאים?


לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, קיימים כ-400 אלף איש עצמאים, כ - 12.5% מכלל המועסקים במשק. חלק גדול מהעצמאים, בדגש על העצמאים ברמות ההכנסה הנמוכות והבינוניות, לא מפרישים כיום לחיסכון פנסיוני, ועלולים כתוצאה מכך למצוא את עצמם ללא מקור הכנסה בגיל זקנה.


בניגוד לשכירים, המחויבים להפקיד לפנסיה מאז כניסתו לתוקף של חוק פנסיה חובה לשכירים בשנת 2008, עצמאים לא היו מחויבים עד כה לחסוך לפנסיה. הבדלי החקיקה אלו יצרו פער משמעותי בשיעור ההפרשות לפנסיה בין שתי האוכלוסיות.

 


על מי חל חוק פנסייה חובה לעצמאים?


חוק פנסייה חובה לעצמאים חל על כול ציבור העצמאים, למעט חריגים במקרים הבאים:
1. מלאו לכם 21 שנים.
2. הגעתם לגיל פרישה.
3. טרם חלפו 6 חודשים ממועד פתיחת העסק.
4. מלאו לכם 55 שנים ביום תחילת חוק זה.

 


מי חייב להפריש?


על פי החוק, חובת ההפרשה לפנסיה חלה על כל עצמאי מגיל 21-60, אשר עברה יותר מחצי שנה מאז שנרשם כעוסק. עם זאת, עצמאים שהיו ב-1 בינואר 2017 בגיל 55 ומעלה, פטורים לחובת ההפקדות לפי החוק (כלומר – כל מי שנולד לפני ה-31 בדצמבר 1961).

 


מהו שיעור ההפקדה?


חלק ההכנסה החייבת של עד מחצית השכר הממוצע במשק – 4.45%. עבור ההכנסה החייבת שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק 12.55%.
דוגמאות:

 

הכנסה חודשית חייבת

בהפקדה

עד מחצית *שכ"מ -4.45%

ממחצית *שכ"מ עד *שכ"מ -12.55%

סה"כ הפקדה לחיסכון פנסיוני לחודש

6,000

228 ש"ח

108 ש"ח

336 ש"ח

8,000

228 ש"ח

361 ש"ח

589 ש"ח

10,500 ומעלה

228 ש"ח

644 ש"ח

872 ש"ח

 

*שכ"מ – שכר ממוצע במשק לפי הביטוח לאומי לשנת 2019- 10,273 ₪.

 

כדאי ומומלץ לעשות הערכת שנתית באמצעות יועץ מס או רו"ח מהו צפי גובה ההכנסה החייבת בסוף השנה ולפי בדיקה זו לקבוע את סכום ההפקדה החודשית. כמו כן, חוק פנסייה חובה לעצמאים מחייב מינימום הפקדה. עם זאת כול אחד יכול להגדיל את ההפקדה לקצבה על מנת לקבל הטבות מס.

 

 

נקודות חשובות להדגשה:

 

  • יש לבצע את הפקדת הכספים עבור שנת המס הרלוונטית באותה שנת מס בלבד.
  •  כמו כן, יש לציין כי הפקדת הכספים ניתן שתתבצע באמצעות הפקדת סכום חד פעמי בסוף השנה, בכול רבעון או בהפקדה חודשית (כאמור למעלה). חשוב לציין שיש לבחון אם הפקדה שנתית לא תפגע בכיסוי הביטוחי שלכם בחברת הביטוח.
  • במסגרת ההפקדה לפנסייה באפשרותכם להפקיד לקרן פנסייה ,ביטוח מנהלים או קופת גמל.

 

במידה ואני גם שכיר וגם עצמאי, האם החוק חל עליי?


אם ההפקדה החודשית שלכם בתור שכירים גבוהה יותר מההפקדה שנדרשת בתור עצמאי אזי החוק לא יחול עלייכם ולא תחויבו להפקיד.


לדוגמא: עובד שכיר שהכנסתו ברוטו בחודש היא 7,000 ₪ ממשכורת והכנסתו החייבת בתור עצמאי הינה 15,000 ₪.

 

האם אני נדרש להפקיד?


תשובה: הפקדותיי לקופת גמל לקצבה בתור שכיר הינן ע"ס 875 ₪. כמו כן, הפקדותיי הנדרשות לפי החוק לקופת גמל לקצבה בתור עצמאי הינן ע"ס 872 ₪. מכיוון שבתור שכיר הפקדותיי הינן יותר גבוהות ממה שהייתי נצרך להפקיד בתור עצמאי – לכן לא יחול עליי חוק זה והנני פטור מלהפקיד.

במידה והפקדותיי בתור שכיר נמוכות יותר מהפקדה הנדרשת בתור עצמאי אזי נצטרך להפקיד את ההפרש.

 


כיצד משפיעה פנסיה חובה לעצמאיים על התשלומים לביטוח לאומי?


על מנת להקל על ציבור החוסכים העצמאיים בעלי הכנסות נמוכות, יופחתו דמי ביטוח לאומי על חלק השכר שמתחת ל- 60% מהכנסה הממוצעת במשק, מ – 6.72% ל – 2.87%. עם זאת, הוגדלו דמי ביטוח לאומי על חלק השכר שמעבר לכך מ – 11.23% ל – 12.83%. במקביל, אין שינוי בתשלום דמי הבריאות הנגבים באמצעות ביטוח לאומי.

 


כיצד השתנו הטבות המס בעקבות חוק פנסיה חובה לעצמאים?


הכירו מספר הטבות מס חדשות:


-זיכוי על הפקדה לקרן פנסיה יועלה מ – 16% ל – 16.5%, בתנאי שלא נוצלה הטבת המס לרכישת ביטוח אבדן כושר עבודה.


-הטבת המס לקרן השתלמות תהיה עד 4.5% מהכנסתו של העצמאי, ללא הפחתה של 2.5% מסכום ההפקדה כפי שהיה עד תחילת החוק.

 


החידוש הגדול – חיסכון למצב של אבטלה


חוק פנסייה חובה לעצמאים מאפשר משיכה מקרן הפנסייה במקרים שנמנה להלן המוגדרים כ"מצב של אבטלה":

  • עצמאי שחדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו.
  • עצמאי שהגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה חייבת.


איזה חלק מהחיסכון ניתן למשוך במצב של אבטלה?


לפי החוק נקבע שמשיכת כספים במצב של אבטלה יהיו לפי הנמוך מבין ה-2:


1. שליש מהסכומים שנצברו בקופה.

2. סכום של 12,200 ₪ כפול מספר השנים שבהן הפקיד העצמאי לפנסייה לפני שנת המס .


עם זאת, חוק פנסייה חובה לעצמאים קובע מספר סייגים חשובים: אם הסכום שחושב הוא פחות מהאמור בשתי הסעיפים כאמור לעיל ובתנאי שהעצמאי לא משך סכום זהה יותר מפעמיים בכול תקופת חיי הביטוח, אזי יותר לו למשוך סכום של 3 פעמים שכר מינימום.


כמו כן, חוק פנסייה חובה לעצמאים מציע הטבה הפוטרת בקנס של 35% מס בגין משיכה מקופת גמל לקצבה שלא כדין, כמקובל בעבר עבור עצמאים. לאחר החלת החוק לתוקפו, עצמאי שהפקיד כספים לפחות שנתיים מתוך שלושת השנים האחרונות אזי יוכל למשוך שליש מכול מהסכום כפטור ממס במצב של אבטלה.

 


האם תשלום האבטלה יתקבל בתשלום חד פעמי?

 

בחוק פנסייה חובה לעצמאים נקבע שהתשלום יהיה בפריסה לשלושה תשלומים. כמו כן, מי שהגיע לגיל פרישה יקבל את מלוא התשלום בסכום אחד.

 


מהן הסנקציות על אי הפקדת הסכומים?


בגין אי הפקדה לקופת גמל לקצבה לאחר שנשלחה התראה לעצמאי יושת על העצמאי סכום של 500 ₪. רשות המיסים תעביר למרכז לגביית קנסות את המידע אודות עצמאים שהיו מחויבים בהפקדה ולא ביצעו זאת.

 


חשוב להדגיש:


מי שהכנסתו החייבת לא עלתה על 12 פעמים שכר מינימום – לא ייקנס בגין אי הפקדה לקופת גמל לקצבה.


הכנסה החייבת לפי חוק זה מוגדרת בתור "הכנסה חייבת בהפקדה" – הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה (קרי הכנסה מעסק), לאחר הניכויים שהותרו ולפני הקיזוזים והפטורים. לכן חשוב לשים לב במידה והייתה לכם הכנסה חייבת שנתית מעל 12 פעמים שכר מינימום, אך לא שילמתם מס מכיוון שהיה לכם הפסד עבור משנה קודמת – עדיין תהיו מחויבים להפקיד לפי חוק זה.


כמו כן נכה שיש לו פטור לפי סעיף 9(5) לפקודה – נכה/עיוור  90% גם יהיה חייב להפקיד לפי חוק פנסייה חובה לעצמאים למרות שכול ההכנסה פטורה ממס.

 

 מעוניינים במידע נוסף?

למידע נוסף צרו קשר עכשיו במספר 054-7870901 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

צרו קשר

אורן דנילוב - יועץ מס, שרותי מיסוי וחשבונאות, יעוץ לפרישה

טלפון: 054-7870901 | מייל: oren@oren-tax.co.il

 

פייסבוק  

בקרו אותנו בפייסבוק

הפעל נגישות

בניית אתרים