אורן דנילוב - יועץ מס, שרותי מיסוי וחשבונאות
ניוזלטר

הירשמו כאן וקבלו למייל שלכם את כל החדשות

והעדכונים בנושאי מיסוי, חשבונאות, פרישה

הרישום בוצע בהצלחה

אורן דנילוב >דף הבית > האם להתאגד כעצמאי או להיות חברה בע"מ? >
פתח תפריט
חברה בע"מ
חברה בע"מ

האם להתאגד כעצמאי או להיות חברה בע"מ?

כול אדם אשר חולם להתפתח ולצמוח מבחינה אישית ולהפוך את החלום למציאות שואל את עצמו את השאלה שמטרידה רבים האם לפתוח עסק בתור עצמאי או להתאגד כחברה בע"מ.


בבואנו להתבונן בצורת ההתאגדות המתאימה לעסק שלנו ,לצרכים שלנו , לשאיפות שלנו, עלינו לשקול את היתרונות מול החסרונות ולבחון את מכלול הפרמטרים המבדילים בין עצמאי לחברה בע"מ.


בשורות הבאות נסקור את ההבדלים העיקריים בין עסק עצמאי לחברה בע"מ:


הקשר בין בעל העסק – לעסק עצמו


בתור עסק עצמאי האדם עצמו אחראי לכול החובות של העסק כלפי רשויות המס, תאגידים בנקאים, לקוחות, ספקים וזכאים שונים. לעומת זאת בחברה בעל המניות של החברה הינו אדם פרטי לגמרי והוא נחשב אישיות משפטית נפרדת מהחברה שבשליטתו ודבר זה מוסדר ע"י חוק החברות ותקנון התאגדות, דבר שמביא לכך שהוא אינו חייב באופן אישי בגין החובות של החברה למוסדות השונים לרבות תביעות משפטיות כנגד החברה.


זאת אומרת שלחברה בע"מ יתרון מובהק בכך שיש ניתוק בין בעלי המניות לחברה בשליטתם.


אולם ישנו סייג , ישנם מקרים שבעלי המניות בחברה שבשליטתם חותמים על ערבות אישית.

פעולה זאת מביאה לכך שהוא חשוף לתביעות שונות מצד נושים ומוסדות פיננסיים בעת קשיים תזרימים של החברה שבשליטתו כגון: חדלות פרעון של החברה ,הלוואות שנלקחו מהבנקים ואין מספיק מזומנים בחברה על מנת לפרוע את ההלוואה, חוב לספקים שאין אפשרות לפורעו.

 

 

תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי

 

מס הכנסה

  • עצמאי – הרווח ממוסה לפי מדרגות המס השולי של העצמאי, שיעור המס יכול להגיע עד 50% (כולל מס יסף החל על הכנסות גבוהות). הוא זכאי לזיכויים, ניכויים אישיים ונקודות זיכוי.
  • חברה – רווחי החברה חייבים במס לפי שיעור מס חברות – 23% נכון לשנת המס 2019.

עיקרון המיסוי בחברה נקרא "מיסוי דו שלבי", בתחילה כפי שציינו החברה ממוסה במס חברות ולאחר מכן במידה ונצברים רווחים בחברה אז ניתן למשוך אותם בתור דיבידנד. (בעל מניות מהותי ישלם מס של 30%). לפי עיקרון המיסוי הדו שלבי שיעור המס יכול להגיע עד 50%.


לפי הכללים שאמרנו אדם שירצה להתאגד כחברה בע"מ ויחליט למשוך את כול רווחי החברה ישלם מס בשיעור של 50%. ולכן היתרון בהתאגדות כחברה ישמר במידה ולאחר תשלום מס חברות רווחי החברה ישארו בחברה לצורך השקעות נוספות או לצורך משיכה כדיבידנד לאחר תקופה של כמה שנים. יוצא מהאמור לעיל כי אדם שזקוק לכול רווחיו בסוף החודש ורוצה למשוך אותם, האפקטיביות של חברה בע"מ הולכת ופוחתת.


ביטוח לאומי

 

עצמאי חייב בדמי ביטוח לאומי בשיעור של 17% עד לתקרה חודשית בסך 43,890 ₪.


לעומת זאת חברה פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור רווחיה, חברה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין משכורות לעובדי החברה.


כמו כן הכנסות מדיבידנד בידי בעלי המניות בחברה פטורים מדמי ביטוח לאומי, וכן הכנסות שנובעות מריבית והפרשי הצמדה בגין הלוואה שנתן בעל מניות לחברה שבשליטתו פטורים מדמי ביטוח לאומי.


יש לציין כי במידה ובעל המניות בחברה יחליט לקבל משכורת מהחברה אזי ישלם דמי ביטוח לאומי מעט פחות מאדם רגיל שהוא שכיר. אך יש לזכור שהוצאות דמי הביטוח הלאומי בגין עובדי החברה ובגין בעל השליטה הן הוצאות מוכרות בידי החברה.

 

 

רכישה של נכס נדל"ן – באמצעות יחיד או חברה

 

מס רכישה

 

רכישת דירת מגורים ע"י עצמאי לא תחויב במס רכישה במידה וזה דירה ראשונה. לעומת זאת

בחברה מס הרכישה על דירת מגורים יהיה בשיעור של בין 8%-10%.
במידה והנכס ישמש למטרה עסקית העצמאי יוכל לנכות פחת בשיעור של 2% . לעומת זאת חברה תוכל להכיר בהוצאות פחת בשיעור של 4% ( לפי הוראות פרק ב' לחוק התיאומים).

 

הכנסות שכירות


הכנסות משכירות בידי יחיד – ניתן לבחור מבין 3 חלופות:

  •  פטור ממס עד לתקרה של 5,090 ₪.
  •  מס מופחת בשיעור של 10% ללא זכאות לזיכויים או ניכויים.
  •  מס שולי החל מ-31% כולל הוצאות שניתן לדרוש.

הכנסות משכירות בידי חברה:


הכנסות שכירות בידי חברה יהיו חייבות במס חברות , במידה וימשך דיבידנד מהחברה גם כן יהיה חייב בשיעור 30% בידי בעל מניות מהותי .

 

 

הנהלת חשבונות ושיטת ניהול ספרים

עצמאים נדרשים לנהל הנהלת חשבונות חד צדית שעלות הניהול היא נמוכה יותר.
חברות נדרשות לנהל הנהלת חשבונות כפולה בלבד לפי חוק החברות. כמו כן חברות נדרשות לשלם אגרת רשם החברות מדי שנה ובנוסף חברות נדרשות להגיש דוח כספי מבוקר ע"י רו"ח , דבר שמביא לעלויות תפעול גבוהות יותר מעצמאי.


יש לציין כי ישנם עצמאים מסוימים שחייבים לנהל הנהלת חשבונות כפולה במידה והמחזור שלהם או כמות העובדים עולה מעל התקרה הקבועה בהוראות ניהול ספרים , ולכן במקרה כזה כיוון שממילא העצמאי חייב לנהל הנהלת חשבונות כפולה יש לשקול את האפשרות לעבור לפעילות של חברה בע"מ.


יש להדגיש כי ישנם הרבה עסקים עצמאים וכן שותפויות שמחליטים לנהל הנהלת חשבונות כפולה על מנת לשקף היטב את ההוצאות וההכנסות של העסק וכן לספק למוסדות השונים נתונים מהימנים של העסק כמו של חברה בע"מ על מנת לקבל הלוואות והטבות שונות.

 


תדמית העסק


עצמאי מצטייר כעסק קטן וללא יציבות.
לעומת זאת לחברה ישנה תדמית של עסק גדול ויציב.
לקוחות וספקים גדולים יעדיפו לעבוד עם חברות גדולות ומוכרות מאשר עם עצמאים שהם עסקים קטנים.

 


מוניטין


המוניטין של בעל עסק עצמאי מושתת על כישוריו האישיים. ולכן בפטירתו או בהפסקת פעילותו עקב מצב בריאותי בדרך כלל גם העסק נסגר.


לעומת זאת בחברה המוניטין הוא של החברה עצמה, לחברה יש אורך חיים בלתי מוגבל. ניתן להוריש את החברה למשפחה הקרובה. גם לאחר חילופי בעלי החברה המוניטין עדיין נשמר והחברה ממשיכה לפעול ולשמור על שמה הטוב ויציבותה הכלכלית.

 

יתרון חשוב מאוד שיש לזכור הוא שמכירת מוניטין על ידי עצמאי ברוב גדול מן המקרים נתפסת בעיני רשות המיסים כמכירה של רווח הון רגיל של העסק-קרי עסקה מלאכותית, מכיוון שלפי פסיקת בתי המשפט יש הפרדה ביו מוניטין אישי למוניטין עסקי. קיים קושי להכיר במכירת מוניטין של בעל עסק עצמאי ששמו הטוב מושך את הלקוחות לעסק. לעומת זאת בחברה המוניטין הוא של החברה עצמה ולכן יותר קל לרשות המיסים להכיר במכירת מוניטין מכיוון ששם העסק מושך את הלקוחות ולא אדם ספיציפי.

 


מעקב אחר הכנסות והוצאות העסק


לעצמאי שמנהל הנהלת חשבונות חד צדית , המעקב אחר הוצאות והכנסות העסק יותר קשה ומסורבל.


מבחינת רשויות המס והמוסדות השונים הוצאות של העצמאי מתקבלות בספקנות מסוימת.


איתורם מחדש של חשבוניות הוצאות שהלכו לאיבוד קשה ולפעמים אף בלתי אפשרי מכיוון שהקניות נעשות מעסקים קטנים ולא מסודרים , דבר שמקשה על אחזור ההוצאה מחדש.


כמו כן מכיוון שעצמאי לא נדרש לבצע התאמת בנקים וכן להציג נכסים והתחייבויות בסוף שנה קשה לראות באופן מהימן את מצבו הכספי האמיתי של העסק העצמאי. כמו כן לא יותר בניכוי הוצאות הגין הפרשות חשבונאיות.


לעומת זאת בחברה ישנה בקרה מלאה על הוצאות והכנסות החברה , דבר שמביא לכך שהחברה יודעת בכול סוף שנה מהן חובות הלקוחות כלפייה וכן מה מצב התחייבויות החברה כלפי ספקיה.


כמו כן חברה נדרשת לבצע התאמות בנקים בגין כול חשבונות הבנק של החברה , מה שמביא לבקרה על כספי הקופה והמזומנים של החברה.


כמו כן מכיוון שלחברה מוגש דוח כספי מבוקר קרי מאזן לרשויות המס בו מוצגים הנכסים והתחייבויות של החברה קל יותר למשקיעים פוטנציאלים ולמוסדות כספיים לראות בתמונה ברורה ובהירה את מצבה הכספי האמיתי של החברה.

 


זכויות סוציאליות של בעל העסק – דמי ביטוח לאומי ומס הכנסה


עצמאי אינו זכאי לפיצויי פיטורין בעת סגירת העסק , אומנם חוק פנסייה חובה לעצמאים שנכנס לתוקפו ב-2017 מתיר לעצמאי מעין "דמי אבטלה" בעת סגירת העסק אך הוא אינו משתווה כלל לפיצויי פיטורין של שכיר בעל שליטה בחברה. כמו כן לעצמאי אין זכויות סוציאליות כגון: חופש, הבראה, מחלה וכולי.


לעומת זאת אדם שפותח חברה והוא בעל המניות בחברה יוכל להחליט על צורת משיכת הרווחים בחברה, אם ע"י משכורת חודשית קבועה לפי החלטתו או ע"י משיכת דיבידנד. הוא יהנה מניכויים וזיכויים כמו כול שכיר אחר. לדוגמא הפרשות לקופת גמל וקרן השתלמות, כמו כן בעל השליטה יהנה מדמי הבראה, חופשה, פיצויי פיטורין ואפילו פנסייה חודשית קבועה לאחר הפרישה לגמלאות והעברת המניות לאחר. יתרון נוסף הוא שהוצאות סוציאליות אלה יוכרו במלואם כהוצאה בחברה לעומת העצמאי.

 


פשיטת רגל ,תביעות נושים כנגד העסק


העובד העצמאי יהיה חשוף לתביעות מצד הבנקים, לקוחות וספקים בגין כול חובותיו , בית המשפט יוכל לעקל לעצמאי את חשבונות הבנק ונכסיו האישיים בעת פשיטת רגל וכן העצמאי חשוף להליכים במישור הפלילי.


לעומת זאת בחברה ישנו מושג "הישות המשפטית הנפרדת", זאת אומרת בעת תביעה של נושים כנגד החברה , החברה תהיה אחראית לחובות שלה עד לשווי הנכסים בחברה, בעלי המניות לא יצטרכו לשלם מכיסם הפרטי.


ישנו סייג בעת תביעה כנגד החברה שבעלי המניות יהיו חשופים לתביעה אישית כנגדם , מקרים אלו יחולו בעת " הרמת מסך" – בית המשפט יכול במקרים מסוימים יכול להרים את מסך ההתאגדות שמפריד בין החברה ובין בעלי מניותיה ולהטיל את החובות על בעלי המניות באופן אישי. כמו כן ערבות אישית שחתמו בעלי המניות למוסדות השונים ולספקים יביא לכך שמקרה שלא ניתן להחזיר את החובות הליכי הוצאה לפועל יחולו על בעל המניות עצמם אף על שפי שהתאגדו כחברה בע"מ.

 

 

חקיקה חדשה – חברות ארנק!


בחוק ההסדרים לשנים 2017-2018 נכנס לתוקפו חוק המדבר על חברות ארנק.


שכירים במשק הישראלי שהיו משתכרים בשכר גבוה ומשלמים מס שולי גבוה ובנוסף דמי ביטוח לאומי גבוהים, מחליטים על פתיחת חברה בע"מ המנוהלת על ידם בלבד על מנת להתחמק מתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי.


בחוק ההסדרים נכנס לתוקפו החוק וקובע שבמידה ושכיר או עצמאי פותחים חברה שנותנת שירותים ע"י בעל השליטה בחברה עצמה, מבחינת רשויות המס חברה זו תהיה חייבת במס על רווחיה כמו כול עצמאי רגיל לפי מדרגות המס השולי של האדם.


חוק זו עורר הדים רבים וטלטלה גדול במשק הישראלי.


לכן לפני פתיחת חברה בע"מ במקרים כאלו יש להתייעץ ולהבין את כול ההשלכות הנובעות מפעולה זו.

 

למידע נוסף צרו קשר עכשיו במספר 054-7870901 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

צרו קשר

אורן דנילוב - יועץ מס, שרותי מיסוי וחשבונאות, יעוץ לפרישה

טלפון: 054-7870901 | מייל: oren@oren-tax.co.il

 

פייסבוק  

בקרו אותנו בפייסבוק

הפעל נגישות

בניית אתרים